DẦU NHỜN LUBMARINE

DẦU NHỜN PETROLIMEX

DẦU NHỜN CASTROL

DẦU NHỜN SHELL

DẦU NHỜN TOTAL

DẦU NHỜN CALTEX

DẦU NHỜN BP

thông tin liên hệ
Ông Đinh Văn Sao
Giám Đốc
0868251272 - 0908062868

Dầu turbine Shell

Loại 2
Loại 2
Loại 3
Loại 3
Loại 5
Loại 5
Loại 6
Loại 6
Dầu Tuốc bin Shell - Turbo T
Dầu Tuốc bin Shell - Turbo T