DẦU NHỜN LUBMARINE

DẦU NHỜN PETROLIMEX

DẦU NHỜN CASTROL

DẦU NHỜN SHELL

DẦU NHỜN TOTAL

DẦU NHỜN CALTEX

DẦU NHỜN BP

thông tin liên hệ
Ông Đinh Văn Sao
Giám Đốc
0868251272 - 0908062868

Dầu bánh răng công nghiệp Shell

Loại 2
Loại 2
Loại 4
Loại 4
Loại 5
Loại 5
Loại 2
Loại 2
Loại 4
Loại 4
Loại 5
Loại 5
Dầu bánh răng Shell Omala F460
Dầu bánh răng Shell Omala F460
Dầu bánh răng shell Omala S2 G
Dầu bánh răng shell Omala S2 G
Dầu bánh răng shell Omala S4 GX
Dầu bánh răng shell Omala S4 GX
Dầu bánh răng SHELL Omala S4 WE
Dầu bánh răng SHELL Omala S4 WE